Wczytuję dane...

Panele podłogowe Kronopol - ZASADY MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Panele podłogowe Kronopol - ZASADY MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ZASADY MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
 

Laminowane panele podłogowe Kronopol przeznaczone są do stosowania jako materiał wykończeniowy na podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej, charakteryzujących się stabilnymi warunkami klimatycznymi. Optymalne warunki: temperatura 16 – 22ºC, wilgotność powietrza 40 – 65%. 
 

1. Laminowanych paneli podłogowych nie należy montować w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności powietrza przekracza 65%, tj. w łazienkach, saunach, pralniach, itp.
 

2. Laminowane panele Kronopol mogą być układane w pomieszczeniach z systemem wodnego ogrzewania podłogowego.
 

3. Panele podłogowe w klasie ścieralności AC3 można montować w pomieszczeniach mieszkalnych o średnim natężeniu ruchu.
Panele podłogowe w klasie ścieralności AC4 można montować w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu.
Panele podłogowe w klasie ścieralności AC5 można montować w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu i użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu (z wyłączeniem sal tanecznych, sportowych itp).
 

4. Panele podłogowe muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu, w pomieszczeniach zamkniętych, które będą ogrzewane w okresie zimowym do temperatury pokojowej (instrukcja montażu umieszczona jest na etykiecie załączanej do paczki z panelami podłogowymi lub na spodzie kartonu).
 

5. Do montażu paneli laminowanych niezbędne są następujące narzędzia i materiały:

  • atestowana folia paroizolacyjna PE ≥ 0,2 mm,
  • podkład wyrównujący przeznaczony do stosowania pod podłogi pływające np. pianka wyrównująca (o grubości do 3mm), płyty podkładowe, 
  • zestaw montażowy ( łyżka-dźwignia, kliny dystansowe),
  • piła o drobnych zębach,
  • poziomica o długości min. 1,5m,
  • ołówek, liniał, miara, taśma klejąca odporna na wilgoć,
  • listwy przypodłogowe MDF Kronopol i akcesoria do ich montażu i wykończenia.
     

6. Podłoże pod podłogi laminowane musi być płaskie, suche, stabilne, czyste i wyrównane (nierówności nie mogą przekraczać 2 mm na 1mb podłoża). Na tak przygotowanym podłożu zawsze należy ułożyć atestowaną folię paroizolacyjną PE o grubości min. 0,2 mm na zakładkę (około 15 cm) i skleić taśmą odporną na wilgoć. Folię paroizolacyjną należy zastosować również przy montażu paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Folia musi być wywinięta na ściany do wysokości górnej krawędzi listwy przypodłogowej. Następnie układamy podkład wyrównujący. Podczas montażu prosimy kierować się zaleceniami producenta stosowanych podkładów.
 

7. Oryginalnie zapakowane panele przed montażem powinny być poddane 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach użytkowania (przy temperaturze min. 16ºC, i wilgotności powietrza 40 - 65%).
 

8. Zalecamy sprawdzenie paneli podłogowych (przed i w trakcie montażu) pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i wad powierzchniowych.  Podczas montażu ważne jest zapewnienie dobrego oświetlenia układanej podłogi. 
 

9. Zamontowane panele tworzą tzw. podłogę pływającą. Nie można jej zatem przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłoża lub ścian (z wyjątkiem schodów).
 

10. W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego panele podłogowe zalecamy układać wzdłuż głównego źródła światła w pomieszczeniu (prostopadle do okna). 
 

11. Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, ściany, futryny, itp.) należy zachować 10 mm szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montażu należy użyć klinów dystansowych. Panele podłogowe pod wpływem zmian temperatury i poziomu wilgotności powietrza rozszerzają się lub kurczą. 
 

12. Przed rozpoczęciem układania paneli należy obliczyć szerokość ostatniego rzędu. Nie może być ona mniejsza niż 50mm. Jeśli szerokość ta jest mniejsza, pierwszy rząd, od którego rozpoczynamy montaż, musi być odpowiednio przycięty.
 

13. Przy montażu paneli o grubości 6 do 10mm, w pomieszczeniach o długości większej niż 8m, względnie szerokości większej niż 6m zaleca się wykonanie dodatkowych szczelin dylatacyjnych o szerokości 1–2cm, w proporcjonalnych odcinkach posadzki. Szczeliny maskuje się odpowiednimi listwami. Listew nie wolno przybijać, przykręcać lub przyklejać do paneli. Panele podłogowe o grubości 12mm można montować bez dodatkowej dylatacji na powierzchni 12m na 10m.
 

14. Konserwacja: zanieczyszczenia usuwamy szczotką lub odkurzaczem stosując  nasadkę szczotkową. Można również przecierać podłogę wilgotną (nie mokrą) ściereczką (mop płaski) z dodatkiem środka do pielęgnacji paneli laminowanych. W żadnym przypadku nie wolno polewać paneli wodą, czyścić woskiem, strumieniami pary wodnej, pastami, stężonymi detergentami lub proszkami czyszczącymi.
 

15. Podłoga w czasie użytkowania musi być chroniona od strony wejścia (z zewnątrz) poprzez zastosowanie wycieraczek lub wykładzin zabezpieczających panele przed szkodliwym działaniem piasku i wilgoci.
 

16. Panele podłogowe są odporne na ścieranie kółkami mebli tylko przy zastosowaniu kółek gumowych, które należy czyścić. Użytkowanie mebli na kółkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalu, bez odpowiednich mat ochronnych, powoduje uszkodzenie podłogi i utratę roszczeń reklamacyjnych w tym zakresie. 
 

17. Pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli należy stosować filcowe podkładki, które należy czyścić. Niezabezpieczonych mebli nie wolno przesuwać po powierzchni paneli.
 

18. UWAGA. Rozlaną na panelach wodę należy natychmiast usunąć.
 

19. Należy pamiętać, że laminowane panele podłogowe odwzorowują rysunek naturalnego drewna i tak jak drewno mogą różnić się od siebie nieregularnym rysunkiem i jego odcieniami oraz występowaniem sęków o różnorodnym kształcie i zabarwieniu. Różnice te nie są wadą paneli laminowanych. 
 

20. Dopuszcza się przewidziane normą PN-EN 13329: różnicę wysokości pomiędzy panelami - max. 0,15 mm,  szczeliny pomiędzy panelami - max. 0,20 mm.
 

21. Wyfrezowany profil technologiczny, mogący wystąpić na spodniej stronie panelu podłogowego, nie wpływa na parametry wytrzymałościowe i cechy użytkowe wyrobu.
 

22. Więcej informacji dotyczących paneli laminowanych, konserwacji i montażu (w tym montażu na wodnym ogrzewaniu podłogowym) znajdą Państwo na stronie internetowej producenta: www.kronopol.pl
 


Tel
:
 508-337-446    

Adres e-mail: Sklep@tanaro.pl  
 
Więcej...